444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım ayı Meclis Toplantı Gündemleri
02.11.2012
Konyaaltı Belediyesi

02.11.2012 Kasım ayı Meclis Toplantı Gündemleri

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2012 yılı Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      İmar planında trafo alanı olarak planlı Duraliler Mahallesi 20193 ada 02 parseldeki S.S. Cihankent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 155 m²’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1,00.-TL bedel ile Belediyemiz adına satın alınmasının görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23/10/2012 tarih ve 1114 sayılı yazısı.

 

4)      İlçemiz; Hurma, Liman, Gürsu, Uluç, Mollayusuf, Toros ve Sarısu Mahallelerinde kurulacak olan 7 adet Doğalgaz Bölge Regülatör alanları için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 22/10/2012 tarih ve 248 sayılı yazısı.

 

5)      Belediyemiz, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca; Meclisimizin 02/12/2011 tarih ve 123 sayılı kararı ile yapılan imar planı değişikliğindeki, “plan değişikliği” ibaresinin “revizyon plan değişikliği” olarak değiştirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23/10/2012 tarih ve 249 sayılı yazısı.

 

6)      Hurma Mahallesi 18H-2C nolu imar planı paftasında yer alan 8784 ada 5 ve 6 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 22/10/2012 tarih ve 247 sayılı yazısı.