444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Meclisi Toplantı Gündemi
03.06.2011
Konyaaltı Belediyesi

03.06.2011 Haziran Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.


2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2011 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.


3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2011 yılında bir ay tatil kararı alınıp-alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30/05/2011 gün ve 123 sayılı yazısı.


4)      Belediyemiz logosunun değiştirilmesine yönelik hazırlanan tasarım çalışmasının görüşülmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31/05/2011 gün ve 128 sayılı yazısı.


5)      Kepez İlçesi Duraliler Mevkii 226 parsel sayılı alanda bulunan toplam 2.630.000 m² yüzölçümündeki Antalya Vakıf Muratpaşa Çiftliği’nin yeşil dokusu ile tarımsal niteliğinin korunması amacıyla kurulacak olan Antalya Zeytinpark Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ortak olunup olunamayacağının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/05/2011 tarih ve 910 sayılı yazısı.


6)      Belediyemizde dolu kadrolarda çalışan bazı personellerin müktesebinin üzerindeki derecelerde bulunması nedeniyle oluşan kadro tıkanıklığının giderilmesi amacıyla düzenlenen iptal ve ihdası istenilen kadroları gösterir III sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27/05/2011 tarih ve 340 sayılı yazısı.


7)      Hurma Mahallesi 8830 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/05/2011 tarih ve 2266 sayılı yazısı


8)      4165 ada ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 7 (yedi) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/05/2011 tarih ve 2267 sayılı yazısı.


9)      20İ-IIIc imar planı paftasında bulunan 4107 ada 03 nolu parsel için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/05/2011 tarih ve 2268 sayılı yazısı.


10)  Liman Mahallesi 9938 ada 02 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/05/2011 tarih ve 2269 sayılı yazısı.


11)  Meclisimizin 06/05/2011 gün ve 49 sayılı kararı ile onanan Zümrüt Mahallesi sınırının düzenlenmesine yönelik bir adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/05/2011 tarih ve 2270 sayılı yazısı.


12)  Meclisimizin 06/05/2011 gün ve 49 sayılı kararı ile onanan Doyran Mahallesi sınırının düzenlenmesine yönelik bir adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/05/2011 tarih ve 2271 sayılı yazısı.


13)  Meclisimizin 06/05/2011 gün ve 49 sayılı kararı ile onanan Çakırlar Mahallesi sınırının düzenlenmesine yönelik bir adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/05/2011 tarih ve 2272 sayılı yazısı.


14)  İmar planında belediye rekreasyon tesisleri olarak planlanan 20155 ada 01 parseldeki S.S. Derman Arsa Edindirme Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 3828/29970 hisseyi Belediyemizce satın alınmasının görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2011 tarih ve 556 sayılı yazısı.