444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Meclisi Toplantı Gündemi (2.birleşim)
15.09.2011
Konyaaltı Belediyesi

15.09.2011 Eylül Meclisi Toplantı Gündemi (2.birleşim)

1)      Açılış ve yoklama.

2)      Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet grayder ve 1 adet tek silindir alınması için 2011 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması hususunun görüşülmesine ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğünün 14/09/2011 gün ve 599 sayılı yazısı.

3)      Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet çift kabinli kamyonet ve 1 adet tek kabinli pikap alınması için 2011 yılı bütçemizdeki mevcut T cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması hususunun görüşülmesine ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğünün 14/09/2011 gün ve 600 sayılı yazısı.

4)      Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin, Fen İşleri Müdürlüğü’nün 14/09/2011 tarih ve 598 sayılı yazısı.

5)      Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesine ilişkin, Park ve Bahçeler İşleri Müdürlüğü’nün 14/09/2011 tarih ve 162 sayılı yazısı.

6)      İlçemizde halkımızın huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını temin etmek açısından, belediye emir ve yasaklarının belirlendiği Zabıta Tembihnamesi’nin görüşülmesine ilişkin, Zabıta Müdürlüğünün 14/09/2011 tarih ve 731 sayılı yazısı.

7)      18H-IIIc imar planı paftasında ve 8904 adanın kuzeydoğusunda bulunan park alanı için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/09/2011 tarih ve 4103 sayılı yazısı.

8)      17H-IIa imar planı paftasında ve 12117 adanın kuzeyinde bulunan park alanı için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/09/2011 tarih ve 4104 sayılı yazısı.

9)      8832 ada 11 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/09/2011 tarih ve 4105 sayılı yazısı.

10)  Konyaaltı Plajı Park ve Kıyı Düzenlemesine ilişkin olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ve ilgili Bakanlıkça 2010 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/09/2011 tarih ve 4106 sayılı yazısı.

11)  Belediyemiz sınırları içerisindeki muhtelif bölgelerdeki cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi ve daha önce belirlenen sokakların sokak tahsis numaralarının güncellenmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/09/2011 tarih ve 4107 sayılı yazısı.