444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mart Meclisi Toplantı Gündemi
01.03.2012
Konyaaltı Belediyesi

01.03.2012 Mart Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2012 yılı Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      Antalya Kadastro Müdürlüğünün, İlçemiz Mollayusuf Mahallesinde yapacağı kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere bilirkişi belirlenmesine ilişkin talebinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/02/2012 tarih ve 200 sayılı yazısı.

 

4)      Uncalı Mahallesi 1224 Sokak No: 6 adresindeki çocuk bahçesine “Şehit Emniyet Müdürü Uğur Gökcan Parkı” isminin verilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/02/2012 tarih ve 917 sayılı yazısı.

 

5)      20444 ada 66 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/02/2012 tarih ve 915 sayılı yazısı.

 

6)      Antalya Serbest Bölgesi sınırlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/02/2012 tarih ve 919 sayılı yazısı.

 

7)      4216 ada için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/02/2012 tarih ve 918 sayılı yazısı.

 

8)      İlçemiz Bahtılı, Çakırlar, Karatepe ve Gökçam Bölgelerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen yerlerin kamu yararı kararı alınarak plan sınırları içerisine dahil edilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/02/2012 tarih ve 916 sayılı yazısı.