444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. birleşim
06.11.2012
Konyaaltı Belediyesi

06.11.2012 Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. birleşim

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      İmar planında trafo alanı olarak planlı Duraliler Mahallesi 20193 ada 02 parseldeki S.S. Cihankent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı 155 m²’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1,00.-TL bedel ile Belediyemiz adına satın alınmasının görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/11/2012 tarih ve 276 sayılı yazısı.

 

3)      Belediyemiz, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca; Meclisimizin 02/12/2011 tarih ve 123 sayılı kararı ile yapılan imar planı değişikliğindeki, “plan değişikliği” ibaresinin “revizyon plan” olarak değiştirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 06/11/2012 tarih ve 274 sayılı yazısı.

 

4)      Hurma Mahallesi 18H-2C nolu imar planı paftasında yer alan 8784 ada 5 ve 6 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 06/11/2012 tarih ve 275 sayılı yazısı.