444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Şubat Ayı Meclis Gündemi
05.02.2014
Konyaaltı Belediyesi

                                                 

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2014 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      Belediyemizce servis dışı bırakılan araçlardan; 07 EAA 16 plaka nolu 1990 model Fargo marka çöp toplama aracının İlimiz Akseki Belediyesine hibe edilmesinin görüşülmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün 15/01/2014 tarih ve 24 sayılı yazısı.

 

4)      Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2014 tarih ve 139 sayılı yazısı.

 

5)      Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2014 tarih ve 141 sayılı yazısı.

 

6)      Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2014 tarih ve 142 sayılı yazısı.

 

7)      Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2014 tarih ve 144 sayılı yazısı.

 

8)      Gürsu Mahallesi 20184 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/01/2014 tarih ve 106 sayılı yazısı.

 

9)      Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce; imar planında kamusal kullanıma ayrılmış 8441 ada 02, 4252 ada 01, 8859 ada 02, 9178 ada 02, 8894 ada 01, 4029 ada 01 ve 9948 ada 10 parsellerde hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/01/2014 tarih ve 103 sayılı yazısı.

 

10)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan Hurma 8884 ada 02, Hurma 8855 ada 01 parsel, Hurma 9948 ada 10, 8441 ada 02, 9178 ada 02, Duraliler 4252 ada 01 ve Akkuyu 4149 ada 06 parsellerin Belediyemizce kısa, orta ve uzun vadede kullanıp kullanılmayacağının değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/01/2014 tarih ve 108 sayılı yazısı.

 

11)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Akkuyu 4149 ada 06 ve Hurma 9928 ada 02 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasını talep eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebinin görüşülmesini isteyen Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/01/2014 tarih ve 110 sayılı yazısı.

 

12)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı ve okul alanı olarak planlı 6238 ada 01 ve 6250 ada 01 parsellere yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesince verilen E:2013/164, K:2013/1080 sayılı kararının değerlendirilmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/01/2014 tarih ve 109 sayılı yazısı.

 

13)       Belediye Meclisimizin 06/09/2013 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/11/2013 tarih ve 666 sayılı kararı ile onanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 10 (on) adet itirazın görüşülmesini isteyen Plan ve Proje Müdürlüğünün 29/01/2014 tarih ve 102 sayılı yazısı.

 

14)       Mollayusuf Mahallesi 20191 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/01/2014 tarih ve 104 sayılı yazısı.

 

15)       Öğretmenevleri Mahallesi 4290 ada 03 nolu parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29/01/2014 tarih ve 105 sayılı yazısı.