444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Meclisi Toplantı Gündemi
07.01.2013
Konyaaltı Belediyesi

07.01.2013 Ocak Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2012 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2012 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2012 tarih ve 431 sayılı yazısı.

 

4)      Hurma Mahallesi 8904 ada 01 parseldeki S.S. Laçin Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı C5 Blok 3 nolu bağımsız bölüm meskeni 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre 1,00.-TL bedel ile Belediyemiz adına satın alınmasının görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/12/2012 tarih ve 1365 sayılı yazısı.

 

5)      Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezinin (KONSEM) çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan yönerge taslağının görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 18/12/2012 tarih ve 133 sayılı yazısı.

 

6)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/12/2012 tarih ve 1081 sayılı yazısı.

 

7)      Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/12/2012 tarih ve 1080 sayılı yazısı.

 

8)      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2013 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/12/2012 tarih ve 1082 sayılı yazısı.

 

9)      18/11/2012 tarihinde Hakkari Yüksekova Taştepe Mevkii’nde Şehit olan Jandarma Üsteğmen Gökhan KORKUT’un isminin İlçemiz sınırları içerisindeki bir parka verilmesinin görüşülmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2012 tarih ve 443 sayılı yazısı.

 

10)  Bahtılı 20455 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planının görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/01/2013 tarih ve 04 sayılı yazısı.

 

11)  1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen ve kamu yararı istenilen İlçemiz Çakırlar bölgesinde yer alan pafta, ada ve parsel numaralarının açıkça belirtildiği 1/25.000 ölçekli haritanın görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/01/2013 tarih ve 05 sayılı yazısı.

 

12)  Hurma Mahallesi 18H-3b nolu imar planı paftasında yer alan 8793 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/01/2013 tarih ve 06 sayılı yazısı.

 

13)  Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/01/2013 tarih ve 07 sayılı yazısı.