444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi
07.06.2013
Konyaaltı Belediyesi

07.06.2013 Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2013 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2013 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03/06/2013 gün ve 188 sayılı yazısı.

 

4)      Belediyemiz personelinin kadro ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen iptali ve ihdası istenen kadroları gösterir kadro değişikliği cetvelin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/05/2013 tarih ve 657 sayılı yazısı.

 

5)      Belediyemizde görevli memurlar için hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/05/2013 tarih ve 658 sayılı yazısı.

 

6)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 15/06/2013 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personeller temin edilmesi ve sözleşmeli personellere ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03/06/2013 tarih ve 688 sayılı yazısı.

 

7)      Hurma Mahallesi 12131 ada 06 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31/05/2013 tarih ve 656 sayılı yazısı.

 

8)      8784 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/06/2013 tarih ve 662 sayılı yazısı.