444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemleri
07.12.2012
Konyaaltı Belediyesi

07.12.2012 Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemleri

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2012 yılı Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezinin (KONSEM) çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan yönerge taslağının görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/12/2012 tarih ve 126 sayılı yazısı.

 

4)      Hurma Mahallesi 18H-3b nolu imar planı paftasında yer alan 8793 ada 03 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/12/2012 tarih ve 397 sayılı yazısı.

 

5)      Hurma Mahallesi 19J-1d, 19J-1a, 19İ-2c ve 19İ-2b nolu imar planı paftalarında yer alan 4165 ada için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/12/2012 tarih ve 398 sayılı yazısı.

 

6)      Arapsuyu Mahallesi 19J-1d nolu imar planı paftasında yer alan 20189 ada ve 3750 ada için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/12/2012 tarih ve 399 sayılı yazısı.

 

7)      Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 01 nolu parsel için hazırlanan imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/12/2012 tarih ve 400 sayılı yazısı.

 

8)      Bahtılı 20455 ada 04 nolu parsel için hazırlanan imar planının görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/12/2012 tarih ve 401 sayılı yazısı.

 

9)      1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları sırasında imar planına dahil edilmeyen ve kamu yararı istenilen İlçemiz Çakırlar bölgesinde yer alan pafta, ada ve parsel numaralarının açıkça belirtildiği 1/25.000 ölçekli haritanın görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 03/12/2012 tarih ve 402 sayılı yazısı.