444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi
12.06.2013
Konyaaltı Belediyesi

12.06.2013 Haziran Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2013 yılı Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      Belediyemizde görevli memurlar için hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10/06/2013 tarih ve 722 sayılı yazısı.

 

4)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 15/06/2013 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 10/06/2013 tarih ve 723 sayılı yazısı.

 

5)      Boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10/06/2013 tarih ve 724 sayılı yazısı.

 

6)      8784 ada 05 ve 06 nolu parseller için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11/06/2013 tarih ve 695 sayılı yazısı.

 

7)      Feslikan yerleşimine ait uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11/06/2013 tarih ve 696 sayılı yazısı.