444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Meclisi Toplantı Gündemi
05.07.2013
Konyaaltı Belediyesi

05.07.2013 Temmuz Meclisi Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 12/06/2013 tarihli olağanüstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      Boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/06/2013 tarih ve 803 sayılı yazısı.

 

4)      İmar planında ilköğretim alanı olarak planlı, mülkiyeti Belediyemize ait 724 m² yüzölçümlü Arapsuyu Mahallesi 3167 parselin, Milli Eğitim Bakanlığı’na 25 yıl süre ile tahsis edilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/06/2013 tarih ve 814 sayılı yazısı.

 

5)      18H-2a ve 2b ile 19H-3d ve 3c imar planı paftalarında bulunan TF-7 Kuzey Antalya Tank Çiftliği Kışlası sınırlarının korunmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/06/2013 tarih ve 758 sayılı yazısı.

 

6)      Arapsuyu Mahallesi 19j-1d nolu imar planı paftasında yer alan 20189 ada ve 3750 adalarda hazırlanan imar planı değişikliği teklifine ait teknik raporun görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28/06/2013 tarih ve 759 sayılı yazısı.

 

7)      Mülkiyeti Belediyemize ait Liman Mahallesi 26-27 Sokak kesişimi, 8974 ada da bulunan 5790 m² yüzölçümlü park alanına isim verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 01/07/2013 tarih ve 210 Sayılı yazısı.

 

8)      Belarus Cumhuriyeti Baranoviçi Şehrine yapılan ziyaret ile ilgili Belediye Meclisimize bilgi verilmesi hususunun, görüşülmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/07/2013 tarih ve 221 Sayılı yazısı.