444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ağustos Ayı Meclis Gündemi
03.08.2023 14:00
Konyaaltı Belediyesi

 

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                          

                                                                              

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.08.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Şevket KORKUT

Belediye Başkan Vekili

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.

 

  1. Belediyemiz Meclisinin 24/07/2023 tarihli olağanüstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

  1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2023 tarih ve 3423 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (89. Grup)

 

  1. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan   2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerine ait ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/07/2023 tarih ve 1187 sayılı yazısı.

 

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/07/2023 tarih ve 1027 sayılı yazısı.

 

  1. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Konyaaltı Belediye Başkanlığımız arasında akdedilen Konyaaltı Kuluçka Merkezi başlıklı projeye ilişkin destek sözleşmesi kapsamında Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Antalya Teknokent  ile  ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği güçlendirilmesi ve yol planı oluşturulması çerçevesinde taraflar arasında, Teknoloji transfer ve girişimcilik faaliyetleri konusunda deneyim ve yetkinlik paylaşımı, üniversite sanayi iş birliğine dayalı proje faaliyetlerinin geliştirilmesi, ihtiyaca yönelik akademik ve sektörel eşleştirme, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, deneyim ve tecrübe aktarımı, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artması amacıyla, Belediyemiz ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Antalya Teknokent arasında 10 (on) yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte ve/veya ayrı ayrı tek başına Belediye Başkanımız Semih ESEN ile Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesini isteyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/07/2023 tarih ve 439 sayılı yazısı.