444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Ayı Meclis Gündemi
06.07.2023 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.07.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 09/06/2023 tarihli Haziran ayı olağanüstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2023 tarih ve 2901 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (88. Gurup)
  4. Belediyemiz arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve 2023 yılı bütçe ve ekli T-1 cetveli “237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel” de bulunmayan hizmet araçlarının alınması için  T-1 cetvelinde gerekli değişikliğin yapılmasına ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20/06/2023 tarih ve 1004 sayılı yazısı.
  5. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “Yurt Ücreti” başlığı altında bulunan  2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Aylık ve Depozito ücretlerinin artan maliyetler ve tedarik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/06/2023 tarih ve 1017 sayılı yazısı.
  6. 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik ile Belediyemiz C13 gurubuna yükseltilmiş olup, yeniden düzenlenen I Sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ile V Sayılı Sürekli İşçi Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22/06/2023 tarih ve 856 sayılı yazısı.
  7. Belediyemiz sınırları içerisindeki parklarımızın tarif edilebilir ve daha kolay ulaşılabilir olması için yapımı tamamlanan Sarısu Mahallesi 153-154 Sokak kesişimindeki park alanı ile  Mollayusuf Mahallesi Uncalı Caddesi-1413 Sokak kesişimindeki park alanına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (n) bendine göre isim verilmesine ilişkin, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.06.2023 tarih ve 214 sayılı yazısı.
  8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/06/2023 tarih ve 2902 sayılı yazısı. (89. Gurup)