444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Ayı Meclis Gündemi
01.06.2023 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.06.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 05/05/2023 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 2366 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (87. Gurup)
 4. İlçemiz Hurma Mahallesi 8795 ada 01 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 2367 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 5. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 11 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 2368 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 16/05/2023 tarih ve 48 sayılı yazısı.
 7. Antalya ili, Konyaaltı ilçe sınırları içinde bulunan DSİ'ye ait servis yollarında meydana gelebilecek trafik kazalarına engel olmak amacıyla; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015/9 genelgeleri gereği zaruret arz etmesi halinde Belediye Meclisince "Servis yollarının kullanımı konusunda yetkilendirilmesi kararı" alınarak D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğünce değerlendirme yapılabileceğinden, DSİ'ye ait servis yollarının kullanımı konusunda protokol yapılmak üzere, Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Şevket KORKUT’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Fen İşleri Müdürlüğünün 24/05/2023 tarih ve 548 sayılı yazısı.
 8. İlçemiz sınırları içinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine tedavi amacıyla gelen özellikle çocuk hastalarımız başta olmak üzere hasta ile hasta yakınlarının tedavi ve takip sürecinde bakım, konaklama, eğitim vb. desteğin verilebilmesi amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Belediyemiz ile Can Ağacı Sağlık ve Eğitim Vakfı (CANSEV) arasında 2 yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 296 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunca toplantı düzenlenmiş olup, Gürsu Mahallesi 366 Sokak ile 348 Sokak üzerine pazar kurulmasının uygun olacağı yönünde karar alınmıştır. Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinin 2 fıkrası gereği pazar yeri kuruluş komisyonu kararının Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesini isteyen Zabıta Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 917 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve yerli/yabancı turist olarak ilçemizde konaklayan vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarının yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesine göre, Pazar Yeri Kuruluş Komisyonunca toplantı düzenlenmiş olup, Gürsu Mahallesi 325 sokağın 318 sokak ile Akdeniz Bulvarı arasında kalan bölümüne pazar kurulmasının uygun olacağı yönünde karar alınmıştır. Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinin 2 fıkrası gereği pazar yeri kuruluş komisyonu kararının Belediye Meclis gündemine alınarak görüşülmesini isteyen Zabıta Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 918 sayılı yazısı.
 11. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesi gelir tarifesinde “İş Makinaları ve Diğer Ücretler” başlığı altında ekli listede belirtilen makinelerin gerçek ve tüzel kişilere (kurum dâhil) kiralanmasında güncelleme yapılması ihtiyacının doğması nedeniyle ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/05/2023 tarih ve 873 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2023 tarih ve 2365 sayılı yazısı. (88. Gurup)