444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Ayı Meclis Gündemi
05.01.2023 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.01.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 01/12/2022 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce; Belediyemizin 2022 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/12/2022 tarih ve 779 sayılı yazısı.
 4. Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan "Otopark ve Yol Alanında" hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2022 tarih ve 5994 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2022 tarih ve 5992 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (82. Gurup)
 6. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından, hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için, Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 21/12/2022 tarih ve 161 sayılı yazısı
 7. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2023 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22/12/2022 tarih ve 1782 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 6 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22/12/2022 tarih ve 1781 sayılı yazısı.
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait 5323 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 9947 ada 07 numaralı parselde yapılacak binanın yapım ve inşa bedelinin tamamı Mete ÇETİNKAYA tarafından karşılanmak üzere Belediyemiz tarafından hazırlanan projesi ve ruhsatına uygun olarak “Kreş Binası” yapılması ve binaya “Gazi Muhittin ÇETİNKAYA” ismi verilmesinin uygun görülmesi halinde Mete ÇETİNKAYA ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 1245 sayılı yazısı.
 10. Tasarrufu Belediyemize ait Gürsu Mahallesi 250 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanı içerisindeki binanın Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile ortak hizmet projesi kapsamında değerlendirmek üzere işbirliği protokolü yapılmasının görüşülmesi ile işbirliği yapılmasının uygun görülmesi halinde protokol süresinin belirlenmesi, Belediyemiz ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce hazırlanacak olan işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29/12/2022 tarih ve 500 sayılı yazısı.
 11. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2023 yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere, 01/01/2023 tarihinden itibaren 2023 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2022 tarih ve 1792 sayılı yazısı.
 12. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 325 sayılı yazısı.
 13. Akkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi'nden başlayarak Uncalı Mahallesi 1280 Sokağa kadar devam eden Portakal Caddesi isminin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan “Şehit Teğmen Abdulkadir Güler Caddesi” olarak değiştirilmesinin görüşülmesinin isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/12/2022 tarih ve 6067 sayılı yazısı.
 14. Hurma Mahallesi sınırları içerisinde Liman Kavşağı kuzeydoğusunda bulunan yol, otopark, trafo ve park alanlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2022 tarih ve 6103 sayılı yazısı.
 15. Arapsuyu Mahallesi 9424 ada güneyindeki otopark alanı içerisinde trafo alanı planlamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2022 tarih ve 6102 sayılı yazısı.
 16. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2021 tarih ve 4946 sayılı yazısı. (83. Gurup)