444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ağustos Ayı Meclis Gündemi
04.08.2022 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                               

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04.08.2022 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

              

 

Şevket KORKUT

Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 07/07/2022 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı bulunan tam ve hisseli taşınmazların Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak ve Belediyemizin asfalt, park, altyapı vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 753 sayılı yazısı.
  4. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 1045 sayılı yazısı.
  5. 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Belediye Meclisimizin 05.05.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesini isteyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 216 sayılı yazısı.
  6. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2022/6 sayılı Genelgesi uyarınca hazırlanan Konyaaltı Belediye Başkanlığı Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esaslarının görüşülmesini isteyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 217 sayılı yazısı.
  7. 11-16 Eylül 2022 tarihleri arasında 2.’si düzenlenecek olan Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvasında dereceye girecek sporculara verilecek ödüller ile müsabakalarda görev alacak hakemlerin günlük ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Belediye Bütçemizden ödenmesinin görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 26/07/2022 tarih ve 164 sayılı yazısı.
  8. Mülkiyeti Belediyemize ait Doyran Dağ Mahallesi 20512 ada 50 parselde bulunan binanın giriş katının, Antalya İli Merkez Doyran Beldesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ANTDOYDER)’ne bedelli tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde adı geçen dernek ve Belediyemiz arasında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanacak yasada belirtilen süreleri aşmamak üzere işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/07/2022 tarih ve 754 sayılı yazısı.
  9. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2022 tarih ve 3269 sayılı yazısı. (79. Gurup)