444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Ayı Meclis Gündemi
07.07.2022 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                                           

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07.07.2022 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 02/06/2022 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 2991 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (78. Gurup)
  4. Belediyemiz ile Kahramanmaraş İli Nurhak İlçe Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisinin kurulup kurulmayacağı ile kurulması halinde Kardeş Kent Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 363 sayılı yazısı.
  5. Belediyemiz ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında yapılacak “Acil Yardım Hattı” protokolü ile Belediyemiz çalışanları ve Konyaaltı İlçesinde yaşayan vatandaşların, şiddet ve istismar vakalarında ihtiyaç duydukları hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştıracak şekilde Federasyon bünyesindeki Acil Yardım Hattının uzmanlığından faydalanılması amacıyla ile işbirliği protokolü düzenlemek ve protokolü imzalamak üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 417 sayılı yazısı.
  6. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/06/2022 tarih ve 928 sayılı yazısı.
  7. Belediyemiz ile Kultur&Art Derneği arasında 08.06.2022 tarihinde imzalanan “Erasmus+Get Your Own Picture” Projesi İşbirliği Protokolü kapsamında, 30.06.2022-04.07.2022 tarihleri arasında Detmold-Almanya’da düzenlenecek eğitim kursuna katılmak üzere Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’ın yurtdışı görevlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/06/2022 tarih ve 911 sayılı yazısı.
  8. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının istişari görüşleri doğrultusunda tekrar düzenlenen Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslarının belirleyen yönetmeliğinde yapılan revizyonun görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21/06/2022 tarih ve 890 sayılı yazısı.
  9. İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman Mahallesi sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellerde Ticaret fonksiyonu kullanımına yönelik kat yüksekliğinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/06/2022 tarih ve 2992 sayılı yazısı.