444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mart Ayı Meclis Gündemi
03.03.2022 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.03.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/02/2022 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Arapsuyu Mahallesi 20154 ada 02 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 781 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Turizm Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 783 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 5. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca; Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan G.İ.H. sınıfı 4335 unvan kodlu Kütüphane Müdürü kadrosunun kaldırılarak, yerine G.İ.H. sınıfı 11163 unvan kodlu Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine dair hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 452 sayılı yazısı.
 6. Belediyemiz ile Yardım Et Mutlu Ol Derneği ve Hasta ve Engelliler İle Yakınları Hakları Derneği arasında Müdürlüğümüz tarafından yasada belirtilen süreleri aşmamak üzere iş birliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 107 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 457 sayılı yazısı.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 458 sayılı yazısı.
 9. Arapsuyu Mahallesi 20236 ada 1 parsel, 4247 ada 1 parsel ve park alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 779 sayılı yazısı.
 10. Çakırlar Mahallesi 20497 ada 04 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 782 sayılı yazısı.
 11. Belediyemiz sınırları dâhilinde ve Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyinde kalan alanlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 785 sayılı yazısı.
 12. Belediye Meclisimizin 01.07.2021 gün ve 59 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 gün ve 783 sayılı kararı onanan Liman Mahallesi 7892 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 780 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2022 tarih ve 784 sayılı yazısı. (75. Gurup)