444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Ayı Meclisi Gündemi (2. birleşim)
07.10.2021 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Ekim ayı toplantısının 2. birleşimini, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07/10/2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                       

              

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

                                      

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği, 2020 yılı maliyetler analizi doğrultusunda hazırlanan 2022 yılı evsel katı atık tarifelerinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 06/10/2021 tarih ve 323 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
  3. Belediye Başkanlığımızın 2022 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/10/2021 tarih ve 1088 yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
  4. Belediyemizin 2022 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/10/2021 tarih ve 1089 yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.