444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Ayı Meclis Gündemi
17.05.2021 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                          

                                                                              

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin 2021 yılı Mayıs ayı toplantısını 06.05.2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapması kararlaştırılmış ancak Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 71188846/868613 sayılı genelgesi gereği 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısını aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 17/05/2021 Pazartesi günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapacaktır.

     

           

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 01/04/2021 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mollayusuf Mahallesi O25A 13A 2D paftasında 20280 ada kuzeyinde otopark alanı içerisinde trafo alanı planlaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2021 tarih ve 1695 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
  4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2021 tarih ve 1693 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (64. Gurup.)
  5. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 07/05/2021 tarih ve 599 sayılı yazısı.
  6. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi gereği, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle, Belediyemiz sorumluluğundaki taşınmazlarda sözleşmeye dayalı olarak kiracı bulunan ve pandemi nedeniyle faaliyetleri olumsuz etkilenen ve gelirlerinde ciddi miktarda azalma meydana gelen esnaflarla ilgili olarak Mayıs 2021 ayına tekabül eden kira bedelinin tahsil edilip edilmemesi hususunun görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/05/2021 tarih ve 328 sayılı yazısı.
  7. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2020 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/04/2021 tarih ve 507 sayılı yazısı.
  8. Belediyemiz tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan, sosyal yardımların çalışma usul ve esaslarını belirleyen Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliğitaslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04/05/2021 tarih ve 123 sayılı yazısı.
  9. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2021 tarih ve 1694 sayılı yazısı. (65. Gurup)