444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Şubat Ayı Meclis Gündemi
04.02.2021 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 04.02.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                   

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 07/01/2021 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca; Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından hayvan üreticilerine uygulanan programlı aşıların (uygulama ücreti hariç) ücretlerinin Belediyemiz tarafından karşılanması için ilgili Müdürlük ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Veteriner İşleri Müdürlüğünün 28/01/2021 tarih ve 10 sayılı yazısı.
  4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/02/2021 tarih ve E.344 sayılı yazısı.