444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Aralık Ayı Meclis Gündemi
03.12.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.12.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                   

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 05/11/2020 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Hurma Mahallesi 6877 ada 1 parsel için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3223 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
  4. İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi 4024 ada batısındaki yol ve kuzeyindeki park alanında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3224 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
  5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3226 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
  6. Belediyemize ait Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı ile 307 Sokak kesişimi, Hurma Mahallesi 257 ile 258 Sokak kesişimi, Sarısu Mahallesi 153 ile 154 Sokak kesimi ve Gürsu Mahallesi 350 ile 366 Sokak kesişiminde bulunan park alanlarına isim verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih ve E.384 sayılı yazısı ile İsim Verme Komisyonu raporu.
  7. Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait olan spor tesisleri ile ilgili Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrası uyarınca işbirliği protokolü yapmak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat KARABULUT'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 30/11/2020 tarih ve E.141 sayılı yazısı.
  8. Belediyemizin 376 hisseye karşılık 7.520,00.-TL (%0,0273) tutarında ortağı bulunduğu ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.’nin 19.09.2020 tarihli yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 27.500.000,00.-TL'den 55.000.000,00.-TL’ye arttırılmasına karar verilmiş olup, arttırılan sermayenin hissemiz oranına tekabül eden tutar olan 7.520,00.-TL ödenmesi ve sermaye katılımının sağlanması hususunun görüşülmesine isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/11/2020 tarih ve E.1431 sayılı yazısı.
  9. İlçemiz Küçükdağ Mevkiinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3225 sayılı yazısı.
  10. İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2020 tarih ve E.3221 sayılı yazısı.