444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Ayı Meclis Gündemi
03.09.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                         

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.09.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

              

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

                   

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 06/08/2020 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. İlçemiz Sarısu Mahallesi 20093, 9976 ada ve kuzeyinde yer alan park alanı ile 12116 ada 3 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve E.2184 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
  4. İlçemiz Sarısu Mahallesi 12131 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve E.2182 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
  5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve E.2183 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu raporu.
  6. İlçemiz Yarbaşçandır Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 asil 3 yedek bilirkişi seçiminin yapılmasını isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13/08/2020 tarih ve 639 sayılı yazısı.
  7. 2020 Yılı bütçesinden ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Bilgi İşlem Müdürlüğünün 46.07.22.10.01.3.9.5.03.2.7.11 ekonomik kodlu Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine - Teçhizat Alımları bütçe kalemine, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesinde yer alan 46.07.22.30.05.9.9.5.06.1.2.90 ekonomik kodlu Diğer Makine Teçhizat Alımları bütçe kaleminden 1.000.000,00.-TL (BirmilyonTürkLirası) ödeneğin aktarılmasının görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve 1118 sayılı yazısı.
  8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2020 tarih ve E.2181 sayılı yazısı.