444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Ayı Meclis Gündemi
01.07.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                   

               

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/07/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

               

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 12/06/2020 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/06/2020 tarih ve E.1587 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
  4. Belediyemiz ile Burdur İli Yeşilova İlçe Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş belediyecilik ilişkisinin kurulup kurulmayacağı ile kurulması halinde Kardeş Belediye Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı işleri Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve E.279 sayılı yazısı.
  5. 34 FA 8935 plakalı ve 2015 model Fiat Doblo Cargo 1.3 M.Jet aracı bedelsiz ve şartsız Belediyemize hibe etmek Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin talebinin görüşülmesi ile hibenin kabul edilmesi halinde de devir işlemlerinin yapılabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V. Özgür Bülent YALÇIN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 23/06/2020 tarih ve E.131 sayılı yazısı.
  6. Covid-19 önlemleri kapsamında; faaliyetleri durdurulan işyerlerini kullanamayan Belediyemiz kiracılarının talebi ile 16.03.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) aylık kira bedelinin tahakkuk edilip edilemeyeceği ve bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte Covid-19 önlemleri sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağımızın 16.03.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın 3 (üç) ay süre ile ertelenip ertelenmeyeceğinin görüşülmesini isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/06/2020 tarih ve E.490 sayılı yazısı.
  7. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Kadın Emek Pazarı”nın iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.255 sayılı yazısı.
  8. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.256 sayılı yazısı.
  9. Liman Mahallesi'nde "İskele" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/06/2020 tarih ve E.1588 sayılı yazısı.
  10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/06/2020 tarih ve E.1589 sayılı yazısı.