444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Ayı Olağanüstü Meclisi Toplantı Gündemi
21.05.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisi, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 21/05/2020 Perşembe günü saat 14.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonunda olağanüstü toplantı yapması kararlaştırılmıştır.

 

           

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

                              

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 16.04.2020 tarihli olağanüstü toplantısına ait karar özetinin okunması.
  3. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2020 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15/05/2020 tarih ve E.748 sayılı yazısı.
  4. Tüm payları Belediyemize ait olan Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin nakit ihtiyaçları doğrultusunda ve öz kaynakların güçlendirilmesi amacıyla, sermaye artırımı yapılmasının görüşülmesini isteyen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 15/05/2020 tarih ve E.6 sayılı yazısı.
  5. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 08/05/2020 tarih ve E.63 sayılı yazısı.
  6. Belediyemizin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi veya müdür olarak seçildiği anonim ve limited şirketlerde, belediyenin organ üyesi olarak tescil edilirken belediye adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisinin belirlenmesinde ve yine Belediyemizin ve bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları şirketlerde belediye ve bağlı kuruluşunun tüzel kişiliğini temsilen genel kurula katılacak temsilcinin belirlenmesi yetkisinin, Meclis adına yetkili kişi veya kişileri belirlemek üzere Belediye Başkanı Semih ESEN’e verilmesinin görüşülmesini isteyen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 15/05/2020 tarih ve E.5 sayılı yazısı.