444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Şubat Ayı Meclis Gündemi
06.02.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06/02/2020 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

                                                       

 

 

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/01/2020 tarihli Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2020 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere, 2020 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/01/2020 tarih ve E.215 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.383 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 5. İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi Kaymazlar Parkı içerisinde yer alan trafo alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.387 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 6. İlçemiz Mollayusuf Mahallesi 20021 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.386 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 7. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20172 ada 3 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.385 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.65 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporları.
 9. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Konyaaltı Belediyesi Emekliler Kahvesi Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.66 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporları.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve 390 sayılı yazısı.
 11. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanan, Kreş Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin, Kreş Müdürlüğünün 03/02/2020 tarih ve E.16 sayılı yazısı.
 12. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5. derece Mimar, 3 adet 5. derece Mühendis ve 1 adet 5. derece  Biolog kadrolarında 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması düşünülen personellere ödenecek aylık net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/01/2020 tarih ve E.214 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/01/2020 tarih ve E.384 sayılı yazısı.