444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Aralık Ayı Meclis Gündemi
05.12.2019 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/12/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

                              

G Ü N D E M                               :

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Kasım ayı toplantısında ait karar özetlerinin okunması.
 3. İlçemiz Bahtılı, Hurma ve Zümrüt Mahallelerinde bulunan Enerji İletim Hatlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve E.2392 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 4. İlçemiz Doyran Mahallesi sınırlarında bulunan Saklıkent Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.2417 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2019 tarih ve E.2395 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 6. Antalya Ticaret Odası'na 107265 Ticaret Sicil No, 0385143583400001 Mersis no ile kayıtlı bulunan beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 50.000,00 Türk Lirası değerinde tamamı nama yazılı tek pay sahipli Feslikan Turizm Gıda Organizasyon İnşaat Tarım Temizlik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni tüm hisse ve haklarını kayıtsız ve şartsız olarak, hiçbir karşılık ve bedel gözetmeksizin Belediyemize hibe etmek isteyen temsile yetkili tek pay sahibi İsmail KARADELİ’nin talebinin görüşülmesini isteyen, işletme ve İştirakler Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.1 sayılı yazısı.
 7. Tasarrufu Belediyemize ait Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Mahallesi kesişimindeki 25903 m² yüzölçümlü EXPO Parkı içerisinde 188 m² kullanım alanı bulunan kuzey meydan büfenin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya Şubesine tahsis edilip edilmeyeceği; tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Antalya Şubesi arasında 5 yıl süre ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.2172 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizde münhal bulunun 3 adet 7. dereceli Tekniker kadrosunun kaldırılarak yerine 2 adet 3. dereceli Mimar kadrosu ile 1 adet 3. dereceli Mühendis kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.1923 sayılı yazısı.
 9. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan Mimar, Ekonomist, Teknisyen, Tekniker, Eğitmen, Programcı ve Mühendis kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27/11/2019 tarih ve E.1906 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Zümrüt Mahallesi tapulaması içerisinde yer alan Kuzey Tank Çiftliği ve Küçükdağ Mevkii'nde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.2415 sayılı yazısı.
 11. Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/12/2019 tarih ve E.2416 sayılı yazısı.
 12. İlçemiz Liman Mahallesi Serbest Bölge sınırları içerisinde kalan ve Ticaret Bakanlığı (Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü) tarafından sunulan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.2414 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/11/2019 tarih ve E.2413 sayılı yazısı.