444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Ayı Meclis Gündemi
01.11.2019
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/11/2019 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                       

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

                              

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Ekim ayı toplantısında ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2036 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 4. İlçemiz Siteler Mahallesi 20397 ada 5 numaralı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2035 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 5. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 6422 ada 3 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2034 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 6. 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak dâhil olan Çitdibi, Üçoluk ve Yarbaşçandır köylerinin idari sınırlarının onaylı olmayışı ve aynı zamanda Kumluca ve Kemer Belediyeleri ile ortak sınır olması nedeniyle idari sınırların belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.10.2019 tarih ve 2077 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 7. Dolu Kadro Değişikliğine ilişkin hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 1702 sayılı yazısı. 
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 2078 sayılı yazısı.
 9. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/10/2019 tarih ve 2040 sayılı yazısı.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (m) bendi uyarınca, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 15/10/2019 tarih ve 185 sayılı yazısı.
 11. İlçemiz Hurma Mahallesi 20418 ada 8 numaralı parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2033 sayılı yazısı.
 12. İlçemiz Bahtılı, Hurma ve Zümrüt Mahallelerinde bulunan Enerji İletim Hatlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2038 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2019 tarih ve 2037 sayılı yazısı.