444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Ayı Meclisi 2.Birleşim Gündemi
07.10.2019 14:00
Konyaaltı Belediyesi

 

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Ekim ayı toplantısının 2. birleşimini, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07/10/2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                       

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

 

                              

G Ü N D E M                                :

 

  1. Açılış ve yoklama.

 

  1. Belediyemizin 2020 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/10/2019 tarih ve 8978 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.

 

  1. Belediyemizin 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04/10/2019 tarih ve 8979 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.