444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Ayı Meclis Gündemi
03.10.2019 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03/10/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Şevket KORKUT

Belediye Başkanı V.

 

 

G Ü N D E M                               :

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisi’nin 05/09/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1808 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 4. Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 3285 parseldeki Konyaaltı Cem Evinin 1. kat kuzeydoğu cephesindeki 18.60 m² yüzölçümlü büronun, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği’ne 3 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde söz konusu Dernek ile Belediyemiz arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1810 sayılı yazısı.
 5. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (v) fıkrası uyarınca “Sağlık   merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak” amacıyla, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Muammer SAYGILI'ya yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Sağlık İşleri Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 50 sayılı yazısı.
 6. Belediyemiz hizmet araçlarından 07 BCU 07 plakalı Audi marka 2011 Model A6 2.0 TDİ 170 hp araç ile 07 BZB 55 plakalı Passat marka 2.0 TDI 2008 Model araçların defaten arızalanarak idaremize ekonomik külfet yaratmaları sebebiyle bu iki aracın satışlarının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Fen İşleri Müdürlüğünün 30/09/2019 tarih ve 689 sayılı yazısı.
 7. Belediye Başkanlığımızın 2020 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 8700 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizin 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 8699 sayılı yazısı.
 9. 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak dâhil olan Çitdibi, Üçoluk ve Yarbaşçandır köylerinin idari sınırlarının onaylı olmayışı ve aynı zamanda Kumluca ve Kemer Belediyeleri ile ortak sınır olması nedeniyle idari sınırların tam ve kesin olarak belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2019 tarih ve 1897 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Doyran Mahallesi sınırlarında bulunan Saklıkent Yerleşim Alanına yönelik hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1804 sayılı yazısı.
 11. İlçemiz Siteler Mahallesi 20397 ada 5 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1805 sayılı yazısı.
 12. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20172 ada 3 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1806 sayılı yazısı.
 13. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 6422 ada 3 parseldeki mevcut trafonun korunması amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1809 sayılı yazısı.
 14. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/09/2019 tarih ve 1807 sayılı yazısı.