444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Ayı Meclis Gündemi
05.09.2019 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05/09/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisi’nin 02/08/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 20059 ada 2 ve 20058 ada 1 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21/08/2019 tarih ve 1542 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.
  4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2019 tarih ve 1570 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
  5. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi" Mali Destek Programı kapsamında; Belediyemiz adına "Turizmin Çeşitlendirilmesi Ve Kış Turizmi Altyapısını Arttırmak İçin Kayak Ve Snowboard Eğitim Cihazı İle Eğitim Verilmesi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişi/kişileri yetkilendirmek üzere Etüd Proje Müdür V. Bülent CANGİR’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Etüd Proje Müdürlüğünün 27/08/2019 tarih ve 85 sayılı yazısı.
  6. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 Yılı “Sosyal Kalkınma” Mali Destek Programı kapsamında kurumumuz adına “Konyaaltı Müzik Akademisi” başlıklı bir proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, proje kapsamında öngörülen eş finansmanın sağlanmasına, proje kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya, sunulan projeye ilişkin olarak kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya, proje hesabını açarak bu hesaba para aktarmaya, bu hesaptan harcama yapmaya ve bu işlemleri gerçekleştirecek kişileri yetkilendirmeye Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 02/09/2019 tarih ve 412 sayılı yazısı.
  7. Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan “Stratejik Planı”nın görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/08/2019 tarih ve 7626 sayılı yazısı.
  8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5. derece Veteriner Hekim kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/08/2019 tarih ve 1383 sayılı yazısı.
  9. İlçemiz sınırları içerisinde yapı ruhsatı düzenlenmesi işlemlerinde plan notlarında bulunmayan hususlarda Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanmakta iken işlenen son değişiklikler ile birlikte Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulamaya başlandığından, uygulamalarda problemler yaşanmaması amacıyla plan notlarında bulunmayan hususların eklenmesi amacıyla hazırlanan İmar Planı Plan Notu Revizyonunun görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/08/2019 tarih ve 1557 sayılı yazısı.
  10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/08/2019 tarih ve 1571 sayılı yazısı.