444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Ayı Meclis Gündemi
07.06.2019 16:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07/06/2019 Cuma günü saat 16.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 

  1. Açılış ve yoklama.

 

  1. Belediyemiz Meclisi’nin 02/05/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

  1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2019 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 312 sayılı yazısı.

 

  1. Hurma Mahallesi 8785 ada 01 numaralı imar parselindeki trafo alanı için hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 1046 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

  1. Belediye Meclisimizin 07/02/2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile onanan Arapsuyu Mahallesi X Bölgesine yönelik Uygulama İmar Planı revizyonuna yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2019 tarih ve 1053 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

  1. TAGEM’in “Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” projesi kapsamında açmış olduğu “Sürdürülebilir Biyokütle Projesi Tedarik Zinciri Destek Programı”na Belediyemiz tarafından proje hazırlanarak TAGEM’e sunulması ile projemizin desteklenmeye değer proje olarak kabul görmesi halinde Belediyemizi temsil ve ilzama, oluşacak belgeleri ve sözleşmeyi imzalamaya, proje hesabı açarak, bu hesaba para aktarmaya veya bu hesaptan harcama yapmaya ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 95 sayılı yazısı.

 

  1. Konyaaltı Belediyesi 22. Yaz Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Feslikan Yağlı Güreşlerinde dereceye girecek sporculara ödül verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Spor İşleri Müdürlüğünün 31/05/2019 tarih ve 38 sayılı yazısı.

 

  1. Siteler Mahallesi 1336 Sokak ile Anadolu Caddesi kesişiminde bulunan ve yapımı Belediyemizce tamamlanan park alanına “Altuğ VERDİ Şehitler Parkı” isminin verilmesini isteyen Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 31/05/2019 tarih ve 154 sayılı yazısı.

 

  1. İlçemiz; Öğretmenevleri, Toros ve Akkuyu Mahallelerinde bulunan tahliye kanallarının düzenlenmesine yönelik ve Arapsuyu Mahallesi 5692 ada 1 parseldeki mükerrer tescilin giderilmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 1047 sayılı yazısı.

 

  1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/05/2019 tarih ve 1045 sayılı yazısı.