444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Ayı Meclis Gündemi
13.04.2019 12:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizin 2019 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 13/04/2019 Cumartesi günü saat 12.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

               

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından 2 yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyenin seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 205 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 210 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 206 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin çalışmalarına yardımcı olması amacıyla, başkaca ihtisas komisyonları oluşturulup oluşturulamayacağı; oluşturulması halinde 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 207 sayılı yazısı.

 

 1. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Antalya Konyaaltı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Tüzüğünün 7. maddesi gereğince; bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerimiz arasından gizli oyla 13 asil, 7 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 208 sayılı yazısı.

 

 1. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile Akdeniz Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10. ve 13. maddeleri uyarınca; bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere meclis üyelerimiz arasından Meclisimizce gizli oyla 3 asil, 2 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 09/04/2019 tarih ve 209 sayılı yazısı.

 

 1. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Tüzüğünün 13. maddesi uyarınca, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Birlik Meclisinde görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 asil, 2 yedek üyenin seçilmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09/04/2019 tarih ve 211 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2018 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/03/2019 gün ve 2935 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizin 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/03/2019 gün ve 2926 sayılı yazısı.