444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Şubat Ayı Meclis Gündemi
07.02.2019 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Şubat ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07/02/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                   

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                     Belediye Başkanı        

 

                                           

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 2019 yılı Ocak ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. İptali ve ihdası istenen kadroları gösterir II sayılı kadro değişikliği cetveli ile Dolu Kadro Değişikliklerine ilişkin III sayılı cetvelin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/01/2019 gün ve 160 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2018 yılında çalıştırılan, 2019 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/01/2019 tarih ve 159 sayılı yazısı ile Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisindeki; Hurma Mahallesi 249-294 Sokak kesişimindeki park alanına  "Raşit Bayraktar Parkı", Molla Yusuf Mahallesi 1451-1447 Sokak kesişimindeki park alanına "Yusuf Bayat Parkı", Pınarbaşı Mahallesi 712-713 Sokak kesişimindeki park alanına "Sevinçler Parkı" ve yapımı devam eden Uncalı Mahallesi 1254-1256 Sokak kesişimindeki park alanına da "Ramazan Karabulut Parkı" isimlerinin verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 42 sayılı yazısı ile İsim Verme Komisyonu raporu.

 

 1. İlçemiz Çamlıbel Mahallesi ve Dağ Mahallesi isimlerinin başlarına "Doyran" ismi eklenerek "Doyran Çamlıbel Mahallesi" ve "Doyran Dağ Mahallesi" olarak değiştirilmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/01/2019 tarih ve 65 sayılı yazısı ile İsim Verme Komisyonu raporu.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 187 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. İlçemiz Hurma Mahallesi 8291 ada 01 ve 02 numaralı imar parsellerine yönelik Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 185 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. İlçemiz Hurma Mahallesi 8912 ada 01 ve 8913 ada 01 numaralı imar parsellerin tapu kayıtlarındaki alanlarıyla, imar planında ayrılan alanlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 186 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 01/02/2019 tarih ve 07 sayılı yazısı.

 

 1. Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 01 numaralı imar parseline hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/02/2019 tarih ve 200 sayılı yazısı.

 

 1. Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesine yönelik Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/02/2019 tarih ve 211 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/01/2019 tarih ve 188 sayılı yazısı.