444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Ayı Meclis Gündemi
03.01.2019 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/01/2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                   

 

                                                                                                                    Muhittin BÖCEK

                                                                                                                    Belediye Başkanı                                                    

G Ü N D E M                                :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 2018 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 2436 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisinde Arapsuyu, Akkuyu, Altınkum, Çakırlar, Gökdere, Gürsu, Öğretmenevleri, Hurma, Kuşkavağı, Liman, Mollayusuf, Pınarbaşı, Sarısu, Siteler, Suiçecek, Toros, Uluç, Uncalı, Zümrüt Mahallelerini kapsayan alanlarda 1/1000 ölçekli yerel koordinat sistemli uygulama imar planı paftalarının ITRF 96 koordinat sistemine dönüştürülmesi ve gösterim tekniğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesine yönelik hazırlanan İmar Planı Revizyonunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih ve 2443 sayılı yazısı.

 

 1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2019 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/12/2018 tarih ve 1774 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 8 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 1776 sayılı yazısı.

 

 1. Dolu Kadro Değişikliklerine ilişkin III sayılı cetvelin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/12/2018 gün ve 1775 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2018 yılında çalıştırılan, 2019 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 1773 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizin 2019 yılı Gelir Tarifesinde yer alan fakat Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kaldırılan ancak 2464 sayılı Kanuna istinaden tekrar düzenlenen “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı” bölümünün Belediye Meclisimizde görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 13639 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemiz sınırları içerisindeki; Hurma Mahallesi 249-294 Sokak kesişimindeki park alanına  "Raşit Bayraktar Parkı", Molla Yusuf Mahallesi 1451-1447 Sokak kesişimindeki park alanına "Yusuf Bayat Parkı", Pınarbaşı Mahallesi 712-713 Sokak kesişimindeki park alanına "Sevinçler Parkı" ve yapımı devam eden Uncalı Mahallesi 1254-1256 Sokak kesişimindeki park alanına da "Ramazan Karabulut Parkı" isimlerinin verilmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 479 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Çamlıbel Mahallesi ve Dağ Mahallesi isimlerinin başlarına "Doyran" ismi eklenerek "Doyran Çamlıbel Mahallesi" ve "Doyran Dağ Mahallesi" olarak değiştirilmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi uyarınca görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 11/12/2018 tarih ve 650 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Hurma Mahallesi 8291 ada 01 ve 02 numaralı imar parsellerine yönelik Belediyemiz tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih ve 2441 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Hurma Mahallesi 8912 ada 01 ve 8913 ada 01 numaralı imar parsellerin tapu kayıtlarındaki alanlarıyla, imar planında ayrılan alanlarındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih ve 2444 sayılı yazısı.

 

 1. Konyaaltı Sahil Bandı Konut, Turizm, Ticaret Karma Kullanım Alanı için hazırlanan İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/11/2018 tarih ve 2442 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2018 tarih ve 2437 sayılı yazısı.