444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Konsem Etüt Merkezi Kurs Ön Kayıt Başvuruları Hakkında
24 Temmuz 2023

ASİL KAYIT ŞARTLARI

Ön kayıt yaptıran 8. Ve 12. Sınıf öğrencilerimizin seviye belirleme sınavı  esas alınarak, mezun öğrencilerimizin üniversite sınavı sonucu alan sıralaması esas alınarak(sınav sonuç belgesinin aslı kayıtlarda yanlarında olacak) kurumumuza asil kayıtları yapılacaktır. Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz tarafımızca bilgilendirilecektir. Asil kayıtlar 7-11 Ağustos tarihlerinde etüt merkezimizde yüz yüze yapılacak olup, asil kayıt için kimlik fotokopisi ve başvuru belgesi gerekmektedir.(Başvuru Belgesi 7-11 Ağustos 2023 tarihinde merkezimizdeki yetkili personelden alınacaktır.)

İstenilen evraklar asil kayıt tarihinde [7-11 Ağustos] kurumumuzdaki yetkili personellere teslim edilecektir.

18 yaşın altındaki kursiyerler için evrak tesliminde velileri ile olmaları zorunludur aksi takdirde kursiyer kaydı iptal edilecektir.

Yabancı uyruklu vatandaşlarımızın kurs merkezimize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli evraklar: Pasaport ve ikamet kartı fotokopisi

KAYIT SİLME KARARLARI

MEB yaygın eğitim kurumları yönetmeliğinin kurslara devamla ilgili 35.md. “kurslarda eğitim ve öğretimi aksatan, kursun düzenini bozan, öğretmen ve kursiyerlerin huzurunu kaçıracak tutum ve davranışlarda bulunan, yapılan uyarılara rağmen davranışlarını düzeltmeyen kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir. Kurumun araç, gerecine kasten zarar verenlerin de kursla ilişiği kesilir.” Kursiyer disiplini ile ilgili 36.md. “kurs için gerekli araç, gereç merkezlerce sağlanır. Kurs süresince ayrıca iş birliği yapılan kurum veya kuruluşlar ile kursiyerlere ait araç, gereç de kullanılabilir. Kursa katılanlar, demirbaş eşyanın bakımı ve korunmasından sorumludur.” Belirtilen hükümler bu kurs boyunca uygulanır.

Kurum kuralları gereği kayıtlı öğrencilerimiz ilk dönem için 40 saat, ikinci dönem için 40 saat olmak üzere eğitim – öğretim dönemi boyunca ,yıllık 80  ders saati devamsızlık hakkına sahiptir.

Mazeretli  (rapor,izin) devamsızlıkların 30  ders saatini aşması durumunda kayıtları silinecektir.

Mazeretli devamsızlıkların kuruma yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

Kurslarımızın sınırlı sayıda kontenjanının bulunması, her öğrencinin bu imkanlardan faydalanması adına, başka bir kurumda eğitim aldığı tespit edilen öğrencilerin kayıt durumları,kurul tarafından yeniden değerlendirilecek olup, hiç bir kurumda kaydı bulunmayan,Etüt Merkezimize başvuruda bulunan öğrenciye öncelik verilecektir.

Kurs başlangıcından itibaren ilk 2 hafta aralıksız devamsızlık yapan ve derse hiç katılmayan öğrencilerin kayıtları hiç bir mazeret kabul edilmeksizin KONSEM ETÜT MERKEZİ KURUL KARARI ile silinecektir.

Kursumuza asil kayıtları yapılan öğrenciler branş öğretmeninin önerdiği ders kaynaklarını temin ederek derse gelmek zorundadır.

Öğrencinin kurslara gelmesi ve gitmesi işlemleri veli sorumluluğundadır.

Ön kayıt için lütfen tıklayınız.

Okunma Sayısı: 4098