444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
İmar Uygulaması İlanı
23 Ocak 2023

 

İLAN

 

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

         

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu tapulamasına ait 20224 ada 1 nolu, 20258 ada 2 ve 4 nolu, 20259 ada 2 ve 3 nolu, Siteler tapulamasına ait 20252 ada 4 nolu parseller ile 0/1 ila 0/3 gösterilen ihdas alanlarına ilişkin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. Maddeleri ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 17.ç maddesine göre hazırlanan arazi düzenlemesi Konyaaltı Belediyesi Encümeninin 09.11.2022/430 sayılı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 29.12.2022/1899 sayılı kararları ile onanmış olup Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan tahtasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

 

 

ASKIYA ÇIKIŞ :23/01/2023

ASKIDAN İNİŞ :23/02/2023

 

Okunma Sayısı: 985