444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Konsem Etüt Merkezi Kurs Ön Kayıt Başvuruları Hakkında
01 Ağustos 2022

ASİL KAYIT ŞARTLARI

Ön kayıt yaptıran 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin seviye belirleme sınavı esas alınarak, KONSEM Etüt Merkezi'nin düzenleyeceği deneme sınav sonucuna göre,mezun öğrencilerimizin üniversite sınavı sonucu alan sıralaması esas alınarak(sınav sonuç belgesinin aslı kayıtlarda yanlarında olacak) ve KONSEM Etüt Merkezi'nin düzenleyeceği deneme sınav sonucuna göre, kurumumuza asil kayıtları yapılacaktır. Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz tarafımızca bilgilendirilecektir. Asil kayıtlar 15-18 Ağustos tarihlerinde etüt merkezimizde yüz yüze yapılacak olup, asil kayıt için kimlik fotokopisi ve başvuru belgesi gerekmektedir.(Başvuru Belgesi 15-18 Ağustos 2022 tarihinde merkezimizdeki yetkili personelden alınacaktır.)

7. ve 11. sınıfların eğitim öğretim dönemi 2023 MEB eğitim dönemi esas alınarak başlayacaktır.

İstenilen evraklar asil kayıt tarihinde (15-18 Ağustos) kurumumuzdaki yetkili personellere teslim edilecektir.

8, 12 ve Mezun grupların eğitim dönemi 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacaktır.

18 yaşın altındaki kursiyerler için evrak tesliminde velileri ile olmaları zorunludur aksi takdirde kursiyer kaydı iptal edilecektir.

 

Yabancı uyruklu vatandaşlarımızın kurs merkezimize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerekli evraklar: Pasaport ve ikamet kartı fotokopisi.

Yaşanılan pandemi nedeniyle toplum sağlığını korumak açısından 11. 12. Sınıf ve mezun grubu öğrencilerimizde covid 19 aşılarını yaptırmış olmaları şartı aranmaktadır.

MEB yaygın eğitim kurumları yönetmeliğinin kurslara devamla ilgili 35.md. “kurslarda eğitim ve öğretimi aksatan, kursun düzenini bozan, öğretmen ve kursiyerlerin huzurunu kaçıracak tutum ve davranışlarda bulunan, yapılan uyarılara rağmen davranışlarını düzeltmeyen kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir. Kurumun araç, gerecine kasten zarar verenlerin de kursla ilişiği kesilir.” Kursiyer disiplini ile ilgili 36.md. “kurs için gerekli araç, gereç merkezlerce sağlanır. Kurs süresince ayrıca iş birliği yapılan kurum veya kuruluşlar ile kursiyerlere ait araç, gereç de kullanılabilir. Kursa katılanlar, demirbaş eşyanın bakımı ve korunmasından sorumludur.” Belirtilen hükümler bu kurs boyunca uygulanır.

Kurum kuralları gereği kayıtlı öğrencilerimiz ilk dönem için 30 ikinci .dönem için 30 yıllık 60 ders saati devamsızlık hakkına sahiptir.

Mazeretli devamsızlıklarda (raporlu) izin durumu 20  ders saatini aşması durumunda kayıtları silinecektir.

Mazeretli devamsızlıklarda rapor alınması zorunludur. bu süreyi aşan devamsız öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Kurs başlangıcından itibaren ilk 2 hafta aralıksız devamsızlık yapan ve derse hiç katılmayan öğrencilerin kayıtları hiç bir mazeret kabul edilmeksizin KONSEM ETÜT MERKEZİ KURUL KARARI ile silinecektir.

Kursumuza asil kayıtları yapılan öğrenciler branş öğretmeninin önerdiği ders kaynaklarını temin ederek derse gelmek zorundadır.

Öğrencinin kurslara gelmesi ve gitmesi işlemleri veli sorumluluğundadır.


Ön kayıt için lütfen tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1106