444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
İmar Planı Değişikliği İlanı
27 Mayıs 2022

     1-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Uncalı Mahallesi, 20155 ada 1 parsel ile 20214 ada 3 parsel arasında kalan enerji nakil hattı ve koruma kuşağının imar planlarında kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

 

     İlanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

 

     İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

 

 

 

 

 

                                        Melike KOYAK                                       Tahir DOKUMACI

                                        Şehir Plancısı                                              Şehir Plancısı                                

 

 

 

 

Ali Ozan KİRAZ

İmar ve Şehircilik Müdür V.

Okunma Sayısı: 587