444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Taşınmaz Satış İhale İlanı
29 Nisan 2021

ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN

AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ İHALESİNE SUNULAN TAŞINMAZ

 

SIRA NO : 1

DOSYA NO : 3561-784

İLÇE : AKSU

MAHALLE : DUMANLAR

ADA : 13183

PARSEL : 241

YÜZÖLÇÜM : 18.479,26 m2

SATILAN YÜZÖLÇÜM : 2.309,91 m2

FİİLİ DURUMU : İşgalli

SATIŞ AMACI : Tarım Arazisi

SATIŞ BEDELİ : 290.000,00.-TL

GEÇİCİ TEMİNAT : 29.000,00.-TL

İHALE TARİHİ : 21.05.2021

İHALE SAATİ : 11:00


 

AÇIKLAMA:

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte Antalya Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu Başkanlığınca oluşturulacak Komisyon tarafından; Açık Artırma Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

2- İhaleye katılacak isteklilerin ;

a) Geçici teminat bedelini T. İş Bankası Meltem Şubesinin TR18 0006 4000 0016 2170 1184 57 iban numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuzun,

b) Gerçek kişilerde;

1-  Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberi),

2-  Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Tüzel Kişilerde;

1- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin,

3- Kamu tüzel kişiliklerinin ise, belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin,

d) Tekliflerin ve diğer belgelerin ihale saatine kadar Antalya Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

3- Taşınmaza ait şartname, mesai saatleri içerisinde Kayyımlık Bürosu Başkanlığında görülebilir. (Antalya Defterdarlığı)

4- Posta yoluyla verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel: 0242-2378400/2931-2932

İhalenin Yapılacağı Adres: Antalya Defterdarlığı içerisinde bulunan Muhasebe Müdürlüğü Müdür odasında yapılacaktır.- Soğuksu Mah. Defterdarlık Bulv. No:2 Muratpaşa/ANTALYA

İLAN OLUNUR.

Okunma Sayısı: 990