444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
İmar Uygulaması İlanı
19 Şubat 2021

Zümrüt Mahallesi 20410 ada 29 ila 40 parseller, 42 ila 64 parseller, 193 ila 235 parseller, 394 ila 412 parseller, 415, 423, 424, 427, 428, 430 parseller, 20411 ada 1 ila 5 parseller, 20412 ada 1 ila 9, 20413 ada 1 ve 2, 20419 ada 3, Bahtılı Mahallesi 20444 ada 38 ila 48 parseller, 20445 ada 114, 115, 118, 121, 122, 125 parseller, 20445 ada 127 ila 153 parsellerde 29.07.2020 tarih ve 154 sayılı Belediyemiz ile 27.08.2020 tarih ve 979 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen kararları ile Belediyemiz tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 7181 Sayılı Kanuna uygun olarak yapılan imar uygulaması işlemi 01.09.2020 ila 01.10.2020 tarihleri arasında 1 ay süre Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış ve askı süresi içerisinde yapılan itirazlar 23.12.2020 tarih ve 226 sayılı Belediyemiz ile 21.01.2021 tarih ve 31 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen kararları ile değerlendirilmiş olup yapılan değişiklikler sebebiyle 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Askı ilanı için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1369