444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
İmar Planı Değişikliği İlanı
16 Şubat 2021

1. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Küçükdağ Mevkii Zümrüt Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 20418 ada 32 parsel ve çevresinde, A-2, 0.30/0.60 yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı olarak planlı alanın BHA(Konyaaltı Belediyesi) Alanına dönüştürülerek, alanın kuzey ve batısındaki yol aksları ile genişliğinin düzenlenerek, İ-2, 0.30/0.60 yapılaşma koşullarına sahip konut alanlarında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

2. Antalya İli Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6877 ada 1 parseldeki Trafo Alanının mevcuttaki trafo yerine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

3194 sayıılı İmar Kanunu'nun 8.maddesi uyarınca 16.02.2021 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süre ile Belediyemiz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

Askı ilanı için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 1501