444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Antalya Kadastro Müdürlüğünden Kullanım Kadastrosu 30 Günlük 2/B Askı İlan Cetveli
09 Ocak 2020

Antalya İli Konyaaltı İlçesi Bahtılı Mahallesinde 27/01/2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15/01/2009 tarihli ve 5831 Sayılı Kanunun 8. Maddesiyle 3402 sayılı Orman Kanununun 20/06/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla Değişik 2. Maddesi ile 23/09/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 05.06.1986 tarihli ve 3302 Sayılı Kanunlarla değişik 2. maddesinin (b) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin fiili kullanım durumuna göre imarlı ve kadastro parsellerinin 3402 Sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 maddesi kapsamında kadastrosunun yapılmasına imkan sağlanmıştır.

Konyaaltı İlçesi Bahtılı Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-4 maddesi kapsamında 2/b Kullanım Kadastro çalışması yapılmıştır.Parsellerin miktarları askı ilanı cetvelinde sınırları ise haritalarında gösterilmiştir.

Taşınmaz malların konumlarını gösterir pafta ozalit kopyalarının incelenerek, askı cetvelinde yazılı taşınmaz mallar üzerinde kullanım ve varsa üzerindeki muhtesatlarda ayni ve şahsi hak iddiasında bulunanlar ile sınırların tespitinde hata olduğunu iddia edenlerin ilan müddeti olan 07.01.2020 ila 05.02.2020 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Antalya Kadastro Mahkemesine dava açmaları ve dava açıldığına dair mahkemeden alınacak belgenin Antalya Kadastro Müdürlüğüne ibraz edilmesi, dava açılmayan taşınmaz mallara ilişkin kadastro işlemlerinin kesinleştirileceği;

3402 sayılı Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Okunma Sayısı: 833