444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Pınarbaşı/Arapsuyu Mahallerinde Yapılan Kısmi Sayısallaştırma Sonuçları Hakkında
24 Aralık 2019

İlçemiz Pınarbaşı Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununun Ek-1 Maddesi kapsamında Kadastro Müdürlüğünce kısmi olarak yapılan sayısallaştırma çalışmaları 15 günlük bilgilendirme askı süresi sonunda askı ilanına yapılan itirazların Kadastro Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesinden sonra tamamlanmış olup;

Bu kapsamda yapılan sayısallaştırma kadastro çalışmalarının sonuçları 24.12.2019 ila 22.01.2020 tarihleri arasında Mahalle Muhtarlığında, Belediyemiz ile Kadastro Müdürlüğü Merkezinde 30 günlük askı ilanına çıkarılmıştır. Parsellerin sınırları, kadastro haritalarında malikleri, yüzölçümleri ve daimi hakları duyuru cetvellerinde gösterilmiş olup hak iddiasında bulunanların 24.12.2019 ila 22.01.2020 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Antalya Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekmekte olup 30 günlük askı ilanı duyuru cetvelleri Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Okunma Sayısı: 361