444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Üniversite İmar Uygulaması İlanı
09 Eylül 2019

Arapsuyu Mahallesi 4024 ada 2, 3, 4029 ada 2, 3, 4, 4045 ada 1, 4107 ada 4 parsellerde hazırlanan geri dönüşüm işlemi ile Arapsuyu Mahallesi 4023 ada 15, 16, 17, 18, , 4026 ada 7 ila 12, 4038 ada 12, 13, 4040 ada 23 ila 27, 4041 ada 27, 4042 ada 10 ila 15, 4043 ada 2, 4044 ada 7, 8, 4061 ada 11, 4110 ada 3, 5664 ada 11, 12, 6054 ada 9, Pınarbaşı Mahallesi 20396 ada 5, 6, 7, 8 ve Arapsuyu Mahallesi 21449 ada 1 numaralı imar parsellerinde hazırlanan geri dönüşüm işleminden sonra meydana gelen Antalya İli Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 4017 ada 1, 4018 ada 1, 4019 ada 1, 4021 ada 1, 4020 ada 1, 4022 ada 1, 4023 ada 8,9,11 ve 12, 4026 ada 1 ila 6, 4038 ada 2 ve 5, 4040 ada 13, 14, 15, 16, 17, 4041 ada 18, 4042 ada 1, 2, 3, 4, 5, 9, 4043 ada 1, 4044 ada 2,3, 4061 ada 8, 4110 ada 2, 5664 ada 7, 10 ve 6054 ada 1 ile Arapsuyu Mahallesi 919, 921, 922, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 1133, 3070, 3147, 3157 ve Duraliler Mahallesi 20396 ada 4 numaralı parsellerde 1985 yılından itibaren fiili kullanımlar göz önünde bulundurularak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 3290 sayılı Kanunun Ek-1. maddelerine göre Belediyemiz tarafından yapılan imar uygulaması işlemi Konyaaltı Belediyesi’nin 16.08.2019 gün ve 156 sayılı encümen kararı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 22.08.2019 gün ve 1166 sayılı encümen kararı ile uygun görülerek 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca 09.09.2019 ila 08.10.2019 tarihleri arasında 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Okunma Sayısı: 809